This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
Språkval
Social media

Kontakt
Adress

Börjes Logistik & Spedition AB

Box 176

SE-38222 Nybro

Besöksadress: Tegelvägen 4, 382 92 Nybro

E-mail

info@borjes.com

Telefon

+46 (0) 481 75 45 00

Fax

+46 (0) 481 75 45 75

Företagsinfo

Org. nr.: 556142-0430

VAT No: SE556142043001

S tyrelsemedlemmarna och deras arbete fyller en mycket viktig funktion, för Börjes Logistik & Spedition, eftersom det är i styrelsen som den långsiktiga riktningen för företaget pekas ut. Fyra gånger per år träffas man för formella styrelsemöten, under vilka strategiska beslut fattas i viktiga frågor rörande bl a miljö, tjänster, teknik och marknad. För att kunna vara ett flexibelt företag krävs förutom de formella styrelsemötena ett aktivt engagemang från styrelsen i de förändringar som fortlöpande pågår.

Ulf Åberg Styrelseledamot  

Ulf Åberg

Mats Johansson Styrelseledamot  

Mats Johansson

Josefine Johansson Styrelseledamot  

Kontakta Josefine

Direktnr: +46 (0) 481 75 45 42

Mobilnr: +46 (0) 738 37 51 81

Fax: +46 (0) 481 75 45 75

josefine.johansson@borjes.com

Christine Johansson Styrelseledamot  

Kontakta Christine

Direktnr: +46 (0) 481 75 45 34

Mobilnr: +46 (0) 709 76 41 41

Fax: +46 (0) 481 75 45 75

christine.johansson@borjes.com

Roland Johansson Styrelseordförande  

Kontakta Roland

Direktnr: +46 (0) 481 75 45 20

Mobilnr: +46 (0) 708 48 83 79

Fax: +46 (0) 481 75 45 77

roland.johansson@borjes.com

Kontakta Magnus

Direktnr: +46 (0) 481 - 75 45 28

Mobilnr: +46 (0) 709 76 40 98

Fax: +46 (0) 481 75 45 77

magnus.krantz@borjes.com

Börjes Logistik & Spedition i Nybro