This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Lagerlösa flöden med dropshipping

Dropshipping är en lösning för er som vill marknadsföra och sälja produkter utan lagerhålla delar eller hela sortimentet. Lösningen används bla när det är kundtillverkade produkter, ni har ett väldigt stort sortiment, skrymmande produkter som tex möbler eller inte vill hålla lager.

Tex ni har fått en kundorder där er kund har köpt artikelnummer 1 och 2. Artikel 1 levereras av leverantör A och artikelnr 2 av leverantör B. Vårt system skapar nu automatiskt två inköpsorder som skickas till era leverantör via tex mail, integration eller portal. Leverantör A och B plockar och skickar sin del av ordern till er kund genom tex våra fraktavtal. Via våra systemlösningar håller ni koll på statusar och tracking gentemot er kund. 

Konsolidering av order

I många fall beställer era kunder flera produkter som ni har olika leverantörer till. Då kommer era kunder få en leverans från varje leverantör om det inte finns någon konsolideringspunkt som sampackar leveransen. Vår logistikanläggning är just ett sådant distributionslager i er droppshipping. Det innebär att era leverantörer skickar godset till oss och när ordern är komplett skickar vi ordern vidare som en sändning till er kund. 

Vår erfarenhet av dropshipping är att nyckeln handlar om att ha ett tätt samarbeta mellan er, oss och era leverantörer. Samarbetet behöver styras med tydliga rutiner och rätt systemstöd för att utbyta information. Vi hjälper er gärna redan med själva analysen av en dropshippinglösning samt givetvis genomförandet och utveckling.

Några av våra samarbetspartners för dropshipping

Min far grundade Börjes 1947 med visionen att alltid ge kunden ett vänligt och professionellt bemötande.Fortfarande drivs det i samma anda och med samma kundfilosofi som min far deklarerade 1947. Det jag minns bäst är hans ord: "Kunden är inte en person, som du skall imponera på eller övertyga att du vet bättre än han...när han kommer till dig, är han din gäst.Behandla honom som du skulle vilja bli behandlad, när du är gäst."

Roland Johansson, Styrelseordförande och ägare