This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Import och spedition

Vi hjälper dig att ta hem era varor från era leverantörer oavsett var i världen de finns. Genom vårt väletablerade nätverk av välrenommerade transportörer och speditörer tar vi fullt ansvar för att boka bästa fraktlösning. Oavsett om det gäller sjöfrakt med container från Kina, pallar från Portugal eller paket från Turkiet.

Med hjälp av vårt tiotal kompetenta trafikledare kan ni outsourca hela er speditionsfunktion. Vi sköter er leveransbevakning, tecknar transportförsäkring, skapar tulldeklaration, förtullar och leverera dina produkter direkt till ditt lager, vårt tullager eller slutkund.

Inleverans till lager

När dina varor kommer till ditt lager hos oss gör vi godsmottagning genom att lossa godset från lastbil eller container. Därefter görs en ankomstkontroll tex antal och kvalité för att registrera varorna direkt i lagersystemet (WMS-systemet). Med streckkoder på era produkter och eller grossistemballage görs den process ännu snabbare.

Vi har även stor erfarenhet av att utföra noggranna stickprovskontroller utifrån våra kunders krav. Efter registrering får ni en snabb återkoppling på vad leveransen innehåller och ev. avvikelser med foton om ni önskar. Med en integration till vårt WMS-system uppdateras direkt ert lagersaldo i er e-handelsplattform eller affärssystem.

När varorna är ankomstregistrerade blir de direkt tillgängliga för utleverans för att tex komplettera ev. delleveranser eller leverera ut från inneliggande orderstock. Varor som ska lagerhållas åt er inlagras till en unik lagerplats utifrån tex produktens plockfrekvens, vikt, volym etc. Genom att jobba med att placera rätt vara på rätt plats ser vi till att både jobbet med inleverans och utleverans blir effektivt och snabbt. Även olika typer av förädling eller rework av varorna utförs som tex märkning, emballering, kitplockning.


Min far grundade Börjes 1947 med visionen att alltid ge kunden ett vänligt och professionellt bemötande.Fortfarande drivs det i samma anda och med samma kundfilosofi som min far deklarerade 1947. Det jag minns bäst är hans ord: "Kunden är inte en person, som du skall imponera på eller övertyga att du vet bättre än han...när han kommer till dig, är han din gäst.Behandla honom som du skulle vilja bli behandlad, när du är gäst."

Roland Johansson, Styrelseordförande och ägare