This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

IT och teknik för effektiva flöden

nformationen driver och stödjer ert varuflöde och är en förutsättning för att era kunder och ni ska bli nöjda. Vi har stor flexibilitet kring olika lösningar för att utbyta information där snabbhet, kvalité, effektivitet och transparens är nyckelorden. Låt oss hjälpa er administrera lager, leveranser och frakter så kan er personal fokusera på att driva och utveckla er marknad och försäljning.

Lagersystem (WMS-system)

Vårt WMS-system (Warehouse Management System) är ett kraftfullt teknikstöd för att driva er logistik. Här registreras artikeldata, inleveranser, inventeringar, kundorder, transportbokningar etc. Systemet är också en av grundförutsättningarna för att vi ska kunna erbjuda er mycket konkurrenskraftiga priser.

Webbaserad kundportal

Ni har dygnet runt tillgång till vår webbaserade kundportal som är ett fönster till alla aktiviteter som sker i WMS-systemet. I kundportalen kan ni registrera/justera artiklar, kundorder, inköpsorder och returorder. Portalen ger också tillgång till aktuellt lagersaldo, rapportverktyg och statusar på ordernivå för att kunna följa upp sändningar (track & trace). Det gör portalen till en viktig informationskälla vid kundtjänstärenden.

Är ni intresserade av en demo av WMS-systemet och kundportalen kontakta oss gärna för en webbvisning.  

Integration och kopplingar

I flöden med många transaktioner (vanligtvis från 5 order/dag) så är en integration ett sätt där både ni och vi kan nå kostnadsbesparingar. Integration innebär att våra IT-system kommunicerar direkt med varandra. Det gör informationsutbyte väldigt kostnadseffektivt och säkert. Tex kan kundorder överföras direkt från ert system till oss. Vi återrapporterar sedan vad vi har plockat och kollinummer för sändningen. För inleverans kan ni skicka inköpsunderlag och vi återrapporterar direkt till ert system vad vi har tagit emot så ert lagersaldo kan uppdateras. Även artikelregister kan hanteras så vi speglar ert register.

Vårt WMS-system är ett öppet system och vi har idag integrationer och kopplingar med flera olika e-handelsplattformar och affärssystem. Erfarenhet av bla följande system; Magento, osCommerce, Textalk, Fortnox, Intelligent Solutions, Jetshop, Sitedirect, e-butik, WooCommerce, Askås, Jeeves, Pyramid, Microsoft Dynamics NAV, Winbas, SAP, Visma, fdt, Specter och Unifaun. Några av system och kopplingar som vi har erfarenhet av;

 

Egna systemutvecklare

Vi har anställda systemutvecklare som arbetar med integrationer och utveckla systemstöd för logistikuppdragen. Därför kan vi erbjuda er en mycket fördelaktig kostnadsbild vid tex uppsättning och förvaltning av integrationer.

Tillgång till API

Har ni egen IT-kompetens kan ni själva göra integrationen direkt mot vår webservice API över ett SOAP-gränssnitt. Vi tillhandahåller dokumentation och filexempel samt finns med för att svara på frågor i den utsträckning som behövs från start, testningen och implementering.

Datasäkerhet

Vårt WMS-system driftas som software as a service (Molnet-tjänst) och servrar finns hos två av varandra oberoende driftpartners. Spegling sker löpande mellan de båda driftplatserna vilket säkerställer en mycket hög driftsäkerhet.

  • Tre oberoende förbindelser med internet
  • Dieselaggregat
  • Höga skydds- och larmklasser
  • Spegling av server sker varje kvart
  • Backup går varje natt på databas och loggar


Min far grundade Börjes 1947 med visionen att alltid ge kunden ett vänligt och professionellt bemötande.Fortfarande drivs det i samma anda och med samma kundfilosofi som min far deklarerade 1947. Det jag minns bäst är hans ord: "Kunden är inte en person, som du skall imponera på eller övertyga att du vet bättre än han...när han kommer till dig, är han din gäst.Behandla honom som du skulle vilja bli behandlad, när du är gäst."

Roland Johansson, Styrelseordförande och ägare