This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Optimering med logistikkonsult

Optimera innebär att ni får en analys av er lagerlogistik med hjälp av våra logistiker. Ni får nuläget presenterat så ni tydligt ser kostnad per order, kostnad per produkt igenom lagret eller andra nyckelmått. Ni får tillgång till vår kunskap och erfarenhet när vi tar fram förslag på mätbara förbättringsområden. Åtgärder som hjälper er att sänka era kostnader, höja servicen och sänka kapitalbindningen.

Ni bestämmer efter rapportering och presentation om ni själva vill genomföra förbättringsförslagen eller om ni behöver oss som bollplank. Vi erbjuder oss också att driva och leda förbättringsarbetet i samverkan med era medarbetare.   

Exempel på områden att optimera

 • Effektivisera plockprocessen
 • Returhantering
 • Höja utnyttjandegraden av lagerytor
 • Lagerlayout
 • Sänka emballagekostnader genom bla inköp och användning
 • Rationalisera inleveranser och inlagring
 • Distributionsstruktur och val av lokalisering
 • Fraktlösningar till befintliga och nya markander

Mervärden för er

 • Tillgång till erfarna logistiker
 • Resurser som har tid att genomföra förbättringarna
 • Mätbara resultat som ökar er lönsamhet 

Små insatser som ger resultat

De minsta uppdragen vi hjälper till med sträcker sig från ett par timmar eller dagar. Vi vet att med små medel kan vi tillsammans uppnå mätbara och positiva resultat. 

Nätverk och partners

Logistik är ett brett område och för vissa uppdrag krävs väldigt nischade specialister. Genom våra egna resurser och nätverk engagerar vi rätt kompetens för att uppnå det överenskomna resultatet för er. 


Min far grundade Börjes 1947 med visionen att alltid ge kunden ett vänligt och professionellt bemötande.Fortfarande drivs det i samma anda och med samma kundfilosofi som min far deklarerade 1947. Det jag minns bäst är hans ord: "Kunden är inte en person, som du skall imponera på eller övertyga att du vet bättre än han...när han kommer till dig, är han din gäst.Behandla honom som du skulle vilja bli behandlad, när du är gäst."

Roland Johansson, Styrelseordförande och ägare