This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Säkerhetsrådgivare farligt gods

MSB, Myndigheten för samhällsskydd, ställer krav på att samtliga aktörer som hanterar farligt gods ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare. Med hanterar avses avsänder, lastar, lossar, omlastar eller transporterar. Vår interna och certifierade säkerhetsrådgivare Johan Martinsson arbetar med våra transportuppdrag och med konsultjänster inom väg- och sjöfrakter i samtliga EU-länder.

Säkerhetsrådgivarens ansvar och huvuduppgifter

 • Förebygga olyckor och tillbud
 • Skapa och implementera arbetsrutiner för farligt godshantering
 • Rådgivande
 • Avfatta och insända eventuella olycksfallsrapporter till MSB
 • Utbilda inom området
 • Säkerställa efterlevnaden av regler och rutiner
 • Skriva årsrapport avseende en verksamhet

 

 • Börjes Logistik & Spedition AB
 • Börjes Logistik & Spedition AB
 • Börjes Logistik & Spedition AB
 • Börjes Logistik & Spedition AB