This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Fokus på miljö och hållbarhet

Som transportör och även stor inköpare av transporter är det självklart för oss att vi arbetar aktivt med att sänka våra miljöutsläpp. Dessa kan vi påverka på många sätt bla genom att ha en modern fordonspark då nya fordon är effektivare än äldre.

Vidare att vi presterar väl i den dagliga trafikplaneringen som innefattar ca 100 fordon för att ha en hög fyllnadsgrad och minimera tommil. Samtidigt har våra chaufförer och fordonsansvariga en stor påverkan på drivmedelsförbrukningen, service och reparationer samt däckförbrukning. Vi har dokumenterade mål och uppföljningar på dessa tre områden sedan många år. Vi lägger resurser på individuell uppföljning och uppmuntran vilket ger verkliga förbättringar.

Vår huvudanläggning i Nybro värms och driftas med el från vindkraft. El från vindkraft är en utsläppsfri förnybar energikälla utan påverkan på den globala uppvärmningen. I flera av våra lagerhallar och terminalytor har vi LED som ljuskällor som mer än halverar energiförbrukningen. Tillbyggnationer av logistikytor sker med senast kända teknik för att minska miljöpåverkan under byggnadens livslängd.

"Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda transporter och leva upp till deras förväntningar så långt som det är möjligt. Vi vill bevara vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av transport- och logistiktjänster.”

Roland Johansson, ägare och styrelseordförande

Hållbara transport- och logistiklösningar är utförande av tjänster som tillfredsställer våra kunders behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbarhet innefattar också områdena ekonomi och socialt.

Social hållbarhet behandlar många områden i människors liv. För oss är det fokus på att bidra och uppmuntra till en hållbar hälsosam livsstil. Exempel från vår vardag är gemensam frukost, friskvårdsbidrag, massage, rundpingis och träningsmaskiner på arbetsplatsen. Vidare att som arbetsplats vara en trygg plats och att vi är lyhörda på alla våra medarbetares olika behov. Vi arbetar också aktivt med att stimulera våra medarbetare till att utvecklas och ta del av utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter.

Ekonomisk hållbarhet syftar bla till att bekämpa fattigdom, motverka mutor och korruption samt investera etiskt. I vår verksamhet kan vi påverka mest genom att hushålla med ändliga resurser. Det innebär att vi gör vårt yttersta för att ta rätt beslut när vi använder, vårdar och underhåller resurser (mänskliga och materiella). Goda exempel från vår verksamhet är tex minskad drivmedelsförbrukning som minskar CO2-utsläppen och därmed både gynnar miljö och ekonomin.