This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Försäljning transport och logistik

Vi som arbetar med försäljning på Börjes Logistik & Spedition tycker om att kunna se våra kunder i ögonen, och det av två skäl. För det första vill vi ha en nära och personlig kontakt med våra kunder. Att känna kunden och dennes verklighet är nämligen en förutsättning för att lyckas med avancerade transport- och logistikuppdrag. För det andra vill vi kunna se våra kunder i ögonen med stolthet. Stoltheten över att veta att vi gör ett bra jobb, är ärliga och aldrig lovar mer än vad vi kan hålla.

Magnus Krantz
Magnus Krantz

VD

Direktnr: +46 481 75 45 28
Mobilnr: +46 70 976 40 98
Email: magnus.krantz@borjes.com

Lars-Åke Åkesson
Lars-Åke Åkesson

Marknadsansvarig

Direktnr: +46 481 75 45 36
Mobilnr: +46 70 976 41 01
Email: akesson@borjes.com

Johan Martinsson
Johan Martinsson

Försäljning
ADR/SPECIAL

Direktnr: +46 481 75 45 21
Mobilnr: +46 70 976 41 03
Email: johan.martinsson@borjes.com

Sandra Gozdek
Sandra Gozdek

Försäljning

Direktnr: +46 481 75 45 47
Mobilnr: +46 73 474 74 47
Email: sandra.gozdek@borjes.com

Ulf Skånberg
Ulf Skånberg

Försäljning
Export

Direktnr: +46 481 75 45 22
Mobilnr: +46 70 976 28 41
Email: skanberg@borjes.com

Sandra Schramm
Sandra Schramm

Försäljning
ADR/SPECIAL

Direktnr: +49 36202 28412
Mobilnr: +49 178 8284120
Email: sandra.schramm@borjes.com

Anders Lindborg
Anders Lindborg

Försäljning
Import/Export

Direktnr: +46 481 75 45 30
Mobilnr: +46 70 976 28 42
Email: lindborg@borjes.com

Artur Dusza
Artur Dusza

Försäljning
Östeuropa

Direktnr: +46 481 75 45 35
Mobilnr: +46 70 976 28 39
Email: artur@borjes.com

Sven Falke
Sven Falke

Försäljning Europa
ADR, Farligt Avfall

Direktnr: +46 481 75 45 49
Mobilnr: +46 73 474 74 49
Email: sven.falke@borjes.com

Torsten Kositza
Torsten Kositza

Försäljning
Amt Wachsenburg, Tyskland

Direktnr: +49 36202 28413
Mobilnr: +49 177 2591951
Email: torsten.kositza@borjes.com

Jarno Honkonen
Jarno Honkonen

Försäljning
Import

Direktnr: +46 481 75 45 43
Mobilnr: +46 70 976 41 42
Email: jarno@borjes.com

Per Ohlsson
Per Ohlsson

Försäljning
Norden/Inrikes

Direktnr: +46 481 75 45 27
Mobilnr: +46 70 976 40 72
Email: per.ohlsson@borjes.com

Jesper Sandelius
Jesper Sandelius

Försäljning
Inrikes/Lokaldistribution Kalmar län

Direktnr: +46 481 75 45 37
Mobilnr: +46 70 976 40 82
Email: jesper.sandelius@borjes.com

Jörgen Fredriksson
Jörgen Fredriksson

Försäljning
Inrikes/Europa

Direktnr: +46 481 75 45 32
Mobilnr: +46 70 910 91 32
Email: Jorgen.fredriksson@borjes.com

Fredrik Lennqvist
Fredrik Lennqvist

Försäljning Specialtransporter
Tjänstledig

Direktnr: +46 481 75 45 46
Mobilnr: +46 70 893 46 86
Email: fredrik.lennqvist@borjes.com

Mike Rauche
Mike Rauche

Försäljning
Amt Wachsenburg, Tyskland

Direktnr: +49 36202 28416
Mobilnr: +49 174 2348460
Email: mike.rauche@borjes.com

Våra kontor

Så här hittar du till oss