This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Trafikledning

När du ringer till Börjes Logistik & Spedition så kommer du direkt till företagets hjärta - vår trafikledning. Det är på trafikledningen i Nybro och i Erfurt som transporterna planeras. Här möts du genast av vår omtalade serviceanda och oavsett om du bokar en pall eller en komplett last får du samma engagerade bemötande. Våra erfarna trafikledare har kontroll över godset hela vägen från hämtning till lämning. De ser till att godset går rakaste och snabbaste vägen till dig - Utan omvägar.

Johan Wirstedt
Johan Wirstedt

Trafikansvarig

Direktnr: +46 481 75 45 29
Mobilnr: +46 70 976 50 92
Email: wirstedt@borjes.com

Johan Martinsson
Johan Martinsson

Säkerhetsrådgivare väg & sjö

Direktnr: +46 481 75 45 21
Mobilnr: +46 70 976 41 03
Email: johan.martinsson@borjes.com

Ulf Skånberg
Ulf Skånberg

Trafikledning
Export

Direktnr: +46 481 75 45 22
Mobilnr: +46 70 976 28 41
Email: skanberg@borjes.com

Heléne Lejon
Heléne Lejon

Tull, Reklammationer

Direktnr: +46 481 75 45 38
Mobilnr: +46 70 976 40 92
Email: helene.lejon@borjes.com

Anders Lindborg
Anders Lindborg

Trafikledning
Import/Export

Direktnr: +46 481 75 45 30
Mobilnr: +46 70 976 28 42
Email: lindborg@borjes.com

Artur Dusza
Artur Dusza

Trafikledning
Östeuropa

Direktnr: +46 481 75 45 35
Mobilnr: +46 70 976 28 39
Email: artur@borjes.com

Sven Falke
Sven Falke

Trafikledning
ADR, Farligt Avfall

Direktnr: +46 481 75 45 49
Mobilnr: +46 73 474 74 49
Email: sven.falke@borjes.com

Torsten Kositza
Torsten Kositza

Trafikledning
Amt Wachsenburg, Tyskland

Direktnr: +49 36202 28413
Mobilnr: +49 177 2591951
Email: torsten.kositza@borjes.com

Jarno Honkonen
Jarno Honkonen

Trafikledning
Import

Direktnr: +46 481 75 45 43
Mobilnr: +46 70 976 41 42
Email: jarno@borjes.com

Per Ohlsson
Per Ohlsson

Trafikledning
Norden/Inrikes

Direktnr: +46 481 75 45 27
Mobilnr: +46 70 976 40 72
Email: per.ohlsson@borjes.com

Jesper Sandelius
Jesper Sandelius

Trafikledning
Inrikes/Lokaldistribution Kalmar län

Direktnr: +46 481 75 45 37
Mobilnr: +46 70 976 40 82
Email: jesper.sandelius@borjes.com

Jörgen Fredriksson
Jörgen Fredriksson

Trafikledning
Inrikes/Europa

Direktnr: +46 481 75 45 32
Mobilnr: +46 70 910 91 32
Email: Jorgen.fredriksson@borjes.com

Fredrik Lennqvist
Fredrik Lennqvist

Trafikledning
Tjänstledig

Direktnr: +46 481 75 45 46
Mobilnr: +46 70 893 46 86
Email: fredrik.lennqvist@borjes.com

Mike Rauche
Mike Rauche

Trafikledning
Amt Wachsenburg, Tyskland

Direktnr: +49 36202 28416
Mobilnr: +49 174 2348460
Email: mike.rauche@borjes.com

Våra kontor

Så här hittar du till oss