This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Information EU:s svaveldirektiv 2012/33/EU

Information EU:s svaveldirektiv 2012/33/EU

Bestämmelserna om svaveloxidutsläpp från fartyg skärps i början av 2015. Syftet med de nya reglerna är att höja luftkvaliteten, särskilt i kustområden, och att stärka skyddet av den marina miljön.

På kontrollområden för svaveloxidutsläpp på Östersjön, Nordsjön och Nordamerikas havsområde sjunker gränsvärdet för svavelhalten i fartygsbränslen till 0,1 viktprocent den 1 januari 2015.

För att uppfylla de nya kraven om svaveldioxidutsläpp kan fartygen använda lågsvavligt bränsle, installera svavelskrubbers eller övergå till att använda alternativa bränslen, såsom flytande naturgas (LNG).

Vi har sammanställt information om Svaveldirektivet som gäller transporter med Börjes Logistik & Spedition.