This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Avtalspriser och drivmedelstillägg

Våra transporter kännetecknas av hög kvalité och service som utförs med ett stort engagemang för hållbarhet och säkerhet. Som transportkund med avtal kan ni efter ha fått tillgång till inloggningsuppgifter logga in och beräkna priser. Här presenteras också det rörliga drivmedel- och bunkertillägget som indexeras månadsvis.

Avtalskund

Transprice är Börjes Logistik & Speditions verktyg för prisberäkningar online. Här kan ni kalkylera transportpriser till orter och rutter för export/import Sverige. Våra avtalskunder kan logga in och få prisuppgifter på transporter utifrån sitt individuella avtal. Här hittar ni även formuläret för transportbokning, som kan fyllas i på datorn och mailas till oss.

Logga in i Transprice här

Ny kund

Är du ännu inte avtalskund, men intresserad av att prova Transprice, klicka på Ny Kund (nedan) för att testa en demoversion med fingerade prisuppgifter. För att kalkylera ett transportpris, skriv in de två första siffrorna i postnumret både på avsändnings- och mottagningsort, likaså välj landkoder.

Vid behov kryssa i rutor för Godsinfo. Fyll i tillämpliga fält under Vikter (vikt obligatoriskt och något av de andra tre valen) och tryck sedan beräkna. Bunker- och drivmedelstilläget är månadsbaserat och skall ej ändras (vi uppdaterar månadsvis). Månadsindex presenteras på vår hemsida. De andra fälten för tillägg är för Ert egna bruk om ni t.ex önskar påföra ytterliga interna tillägg.

Vänligen notera att när ni använder funktionen “Skriv ut” erhåller ni en förhandsgranskning och ska använda Er dators egna kommandon för att skriva ut i pappersformat. Tveka aldrig att kontakta vår försäljning om ni önskar offert för Era transporter i en ”Transprice version”.

Tryck på [DEMO] för att testa Transprice!

Inloggning: 4000

Lösenord: Demo

TABELL Drivmedel- och Bunkertillägg

Nuvarande År Månad Index Föregående År Månad Index
2020 Januari 28,90 % 2019 Januari 27,00 %
2020 Februari 30,10 % 2019 Februari 26,00 %
2020 Mars 28,40 % 2019 Mars 27,60 %
2020 April 24,10 % 2019 April 28,20 %
2020 Maj 20,90 % 2019 Maj 29,10 %
2020 Juni 19,50 % 2019 Juni 30,00 %
2020 Juli 20,60 % 2019 Juli 28,30 %
2020 Augusti 22,10 % 2019 Augusti 28,30 %
2020 September 21,50 % 2019 September 27,70 %
2020 Oktober 20,10 % 2019 Oktober 28,90 %
2020 November 0,00 % 2019 November 28,50 %
2020 December 0,00 % 2019 December 29,40 %