This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Avtalspriser och drivmedelstillägg

Våra transporter kännetecknas av hög kvalité och service som utförs med ett stort engagemang för hållbarhet och säkerhet. Som transportkund med avtal kan ni efter ha fått tillgång till inloggningsuppgifter logga in och beräkna priser. Här presenteras också det rörliga drivmedel- och bunkertillägget som indexeras månadsvis.

Avtalskund

Transprice är Börjes Logistik & Speditions verktyg för prisberäkningar online. Här kan ni kalkylera transportpriser till orter och rutter för export/import Sverige. Våra avtalskunder kan logga in och få prisuppgifter på transporter utifrån sitt individuella avtal. Här hittar ni även formuläret för transportbokning, som kan fyllas i på datorn och mailas till oss.

Logga in i Transprice här

Ny kund

Är du ännu inte avtalskund, men intresserad av att prova Transprice, klicka på Ny Kund (nedan) för att testa en demoversion med fingerade prisuppgifter. För att kalkylera ett transportpris, skriv in de två första siffrorna i postnumret både på avsändnings- och mottagningsort, likaså välj landkoder.

Vid behov kryssa i rutor för Godsinfo. Fyll i tillämpliga fält under Vikter (vikt obligatoriskt och något av de andra tre valen) och tryck sedan beräkna. Bunker- och drivmedelstilläget är månadsbaserat och skall ej ändras (vi uppdaterar månadsvis). Månadsindex presenteras på vår hemsida. De andra fälten för tillägg är för Ert egna bruk om ni t.ex önskar påföra ytterliga interna tillägg.

Vänligen notera att när ni använder funktionen “Skriv ut” erhåller ni en förhandsgranskning och ska använda Er dators egna kommandon för att skriva ut i pappersformat. Tveka aldrig att kontakta vår försäljning om ni önskar offert för Era transporter i en ”Transprice version”.

Tryck på [DEMO] för att testa Transprice!

Inloggning: 4000

Lösenord: Demo

TABELL Drivmedel- och Bunkertillägg

MÅNAD 2018 2017
JANUARI 22,6 % 21,1 %
FEBRUARI 23,6 % 21,4 %
MARS 23,2 % 21,5 %
APRIL 22,9 % 20,7 %
MAJ 25,1 % 21,4 %
JUNI 27,0 % 20,4 %
JULI 26,9 % 19,4 %
AUGUSTI 27,3 % 19,4 %
SEPTEMBER 28,0 % 19,4 %
OKTOBER 28,9 % 19,8 %
NOVEMBER 30,1 % 21,0 %
DECEMBER 29,7 % 22,1 %