This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Avtalspriser och drivmedelstillägg

Våra transporter kännetecknas av hög kvalité och service som utförs med ett stort engagemang för hållbarhet och säkerhet. Som transportkund med avtal kan ni efter ha fått tillgång till inloggningsuppgifter logga in och beräkna priser. Här presenteras också det rörliga drivmedel- och bunkertillägget som indexeras månadsvis.

Avtalskund

Transprice är Börjes Logistik & Speditions verktyg för prisberäkningar online. Här kan ni kalkylera transportpriser till orter och rutter för export/import Sverige. Våra avtalskunder kan logga in och få prisuppgifter på transporter utifrån sitt individuella avtal. Här hittar ni även formuläret för transportbokning, som kan fyllas i på datorn och mailas till oss.

Logga in i Transprice här

Ny kund

Är du ännu inte avtalskund, men intresserad av att prova Transprice, klicka på Ny Kund (nedan) för att testa en demoversion med fingerade prisuppgifter. För att kalkylera ett transportpris, skriv in de två första siffrorna i postnumret både på avsändnings- och mottagningsort, likaså välj landkoder.

Vid behov kryssa i rutor för Godsinfo. Fyll i tillämpliga fält under Vikter (vikt obligatoriskt och något av de andra tre valen) och tryck sedan beräkna. Bunker- och drivmedelstilläget är månadsbaserat och skall ej ändras (vi uppdaterar månadsvis). Månadsindex presenteras på vår hemsida. De andra fälten för tillägg är för Ert egna bruk om ni t.ex önskar påföra ytterliga interna tillägg.

Vänligen notera att när ni använder funktionen “Skriv ut” erhåller ni en förhandsgranskning och ska använda Er dators egna kommandon för att skriva ut i pappersformat. Tveka aldrig att kontakta vår försäljning om ni önskar offert för Era transporter i en ”Transprice version”.

Tryck på [DEMO] för att testa Transprice!

Inloggning: 4000

Lösenord: Demo

TABELL Drivmedel- och Bunkertillägg

Nuvarande År Månad Index Föregående År Månad Index
2021 Januari 21,60 % 2020 Januari 28,90 %
2021 Februari 23,90 % 2020 Februari 30,10 %
2021 Mars 25,90 % 2020 Mars 28,40 %
2021 April 27,70 % 2020 April 24,10 %
2021 Maj 27,30 % 2020 Maj 20,90 %
2021 Juni 27,80 % 2020 Juni 19,50 %
2021 Juli 29,00 % 2020 Juli 20,60 %
2021 Augusti 0,00 % 2020 Augusti 22,10 %
2021 September 32,90 % 2020 September 21,50 %
2021 Oktober 0,00 % 2020 Oktober 20,10 %
2021 November 0,00 % 2020 November 20,40 %
2021 December 0,00 % 2020 December 20,50 %